Ателие „Рисуване със светлина“

Ателието е събитие, в което въвличаме хората от публиката в импровизации с атрактивната фотографска техника light-painting. Тя позволява наслагването на светлинни образи и контури, с които екипът на Център Алос рисува в пространството и визуализира личните хрумвания на всеки желаещ. Чрез нея изрисуваме идеите на участника атрактивно, индивидуално и бързо, пред очите на публиката.

Фотографската техника е подходяща за моментално възпроизвеждане на всякакви теми, като екипът ни изрисува ръчно, на място светлинни образи и символи, представящи избраната тема. Артистичният елемент на ателието позволява по-лесно и емоционално възприемане на разглежданата тема.

Технологичен процес

Екип на Център АЛОС разработва идея на всеки участник и я пресъздава чрез рисуване на светлинно изображение.Процесът се заснема с фотографска техника за 60 секунди на снимка. След заснемането се презентира на екран или монитор. Това дава възможност на всички гости да се запознаят с резултата от наблюдавания творчески процес, непосредствено след приключване на рисуването (на момента след заснемането на снимката). Всички могат да видят в реално време създадената пред тях светлинна рисунка. Включилите се в ателието хора могат да свалят собствената си светлинна рисунка от специално създаден албум във Facebook „Рисуване със светлина“ и да си я вземат принтирана на момента на хартия за спомен.

Ателието е подходящо за всички възрасти. Могат да се правят индивидуални и групови светлинни рисунки.

Управление на лични данни

Участниците попълват и подписват на място списъчна декларация, която изразява тяхното съгласия да участват в ателието, да бъдат заснемани и снимките им да бъдат публикувани в интернет и използвани за отчетни цели на Сдружение АЛОС. Който не желае да бъдат публикувани снимките му във ФБ албума, си ги получава само на хартиен носител.

Подготовката

Екипът

Рисуването

Екип „Рисуване със светлина“

д-р Любен Кулелиев

Арт-педагог, фотограф

Водещ на творчески уъркшопи и ателиета на Център АЛОС. Преподавател по съвременни форми на изкуство в Софийски университет „Св. Кл. Охридски“

Боян Бахрин

Светлинен художник, артист, вдъхновител

Водещ на ателие „Рисуване със светлина“

Росица Маринова

Модератор

Модератор на идеите на участниците в ателиетата. Координатор „Образователни програми и партньорства“ на Център АЛОС

Всички творчески ателиета на сдружение АЛОС предоставят съвременен качествен образователен продукт и са безплатни за участие, благодарение на нашите партньори и дарители.

Контакти

Росица Маринова

Координатор на програма „„Образование чрез изкуство““

Център Алос, гр. София
+358 897 932 005
rmarinova@alos.bg
alos.bg